Strojové vidění je v současnosti velmi používanou technologií. Bývá využíváno především na moderních výrobních linkách k identifikaci či kontrole kvality a během vývoje v kombinaci s automatizovaným testováním.

 

V prvním případě se jedná především o vyčítání identifikačních údajů o typu výrobku. Takto získané informace se dále využívají pro procesní zpracování daného konkrétního výrobku, jež se může u různých typů výrobku lišit. Jako datový nosič v tomto případě slouží některý z typů čárových nebo 2D kódů nebo text.

V případě kontroly kvality ve výrobě se obvykle kontrolují správné rozměry, případně tvar výrobku.

V případě automatizovaného testování se kamery využívají například pro testování správného zobrazování znaků či symbolů na zobrazovacích jednotkách (LCD).

Kamery lze použít dvěma způsoby v závislosti na potřebách zákazníka. Buď se využívají běžné kamery, které obsluhuje centrální počítač, zpracovávající obrazové informace, získané z kamer. Tohoto řešení se využívá především ve vývoji a u automatizovaných testů. Druhým způsobem je využití "chytrých" kamer s vestavěným počítačem, který zpracuje obraz a informaci o výsledku pošle po jednom z komunikačních kanálů.

Všechna výše uvedená řešení lze dodat včetně kompletního návrhu pracoviště a jeho integrace do systémů zákazníka.