CAD/CAM řešení od T-Mobile se zaměřují na řízení vývoje komplexních průmyslových produktů. Hlavní důraz je kladen na zvyšování efektivity v průběhu produkčního cyklu výrobků a na služby s vysokou přidanou hodnotou aplikované zejména při vývoji nových výrobků.
Služby zahrnují veškeré aktivity, které se týkají procesů digitálního vývoje produktů a řízení informačních toků s těmito procesy spojenými – od prvního konceptu, přes plánování produkce, až k následným produktovým službám. Potřeby jako řízení komplexních integrovaných softwarových aplikací a integrace digitálního plánování do produkčních procesů jsou řešeny ruku v ruce s optimalizací a harmonizací celého PLM-IT prostředí.

Součástí CAD/CAM služeb je mimo jiné i procesní a IT consulting, možnost implementace a customizace standardních systémů včetně nástavbových nástrojů. Kombinace těchto služeb řeší podporu specifických potřeb nejrůznějších společností.
Prostor pro text v šedivém pruhu.

 

Katalogy konstrukčních prvků

Přinášíme svým zákazníkům možnost tvorby katalogů modelů „na míru” podle požadavků. Jedná se o katalogy obsahující plně parametrické modely (šrouby, profily atd.) nebo konstrukční prvky (prolisy, zácvaky ….), které jsou určeny pro práci ve 3D sestavách i dílech. Při konstrukci těchto dílů jsou využívána Powercopy, nástroje z oblasti Knowledgeware případně aplikace Microsoft Office.

Katalogy přinášejí zrychlení práce u opakujících se prvků a součástí a minimalizaci chyb při konstrukci.

PowerCopy = „inteligentní” konstrukční prvky: prolisy, žebra, zácvaky, otvory .... „Inteligence” těchto prvků spočívá v jejich schopnosti přizpůsobit se okolní geometrii, použité při jejich definici (např. dosedací plocha, plocha, zaoblení, sražení apod.). Dále pak v možnosti parametrizace těchto prvků a v možnosti využití znalostního inženýrství (KNOWLEDGEWARE).