CATIA V5

CAD/CAM řešení od T-Mobile se zaměřují na řízení vývoje komplexních průmyslových produktů. Hlavní důraz je kladen na zvyšování efektivity v průběhu produkčního cyklu výrobků a na služby s vysokou přidanou hodnotou aplikované zejména při vývoji nových výrobků.
Služby zahrnují veškeré aktivity, které se týkají procesů digitálního vývoje produktů a řízení informačních toků s těmito procesy spojenými – od prvního konceptu, přes plánování produkce, až k následným produktovým službám. Potřeby jako řízení komplexních integrovaných softwarových aplikací a integrace digitálního plánování do produkčních procesů jsou řešeny ruku v ruce s optimalizací a harmonizací celého PLM-IT prostředí.

Součástí CAD/CAM služeb je mimo jiné i procesní a IT consulting, možnost implementace a customizace standardních systémů včetně nástavbových nástrojů. Kombinace těchto služeb řeší podporu specifických potřeb nejrůznějších společností.

Katalogy konstrukčních prvků

Přinášíme svým zákazníkům možnost tvorby katalogů modelů „na míru” podle požadavků. Jedná se o katalogy obsahující plně parametrické modely (šrouby, profily atd.) nebo konstrukční prvky (prolisy, zácvaky ….), které jsou určeny pro práci ve 3D sestavách i dílech. Při konstrukci těchto dílů jsou využívána Powercopy, nástroje z oblasti Knowledgeware případně aplikace Microsoft Office.

Katalogy přinášejí zrychlení práce u opakujících se prvků a součástí a minimalizaci chyb při konstrukci.

PowerCopy = „inteligentní” konstrukční prvky: prolisy, žebra, zácvaky, otvory .... „Inteligence” těchto prvků spočívá v jejich schopnosti přizpůsobit se okolní geometrii, použité při jejich definici (např. dosedací plocha, plocha, zaoblení, sražení apod.). Dále pak v možnosti parametrizace těchto prvků a v možnosti využití znalostního inženýrství (KNOWLEDGEWARE).

Nechte nám na sebe kontakt a my se s Vámi co nejdříve spojíme.

Spojíme se s vámi

Nechte nám na sebe kontakt a my se s Vámi co nejdříve spojíme.