SAS senzor se umisťuje do spádových skluzů tak, aby po odtížení zaslal požadavek na dovezení materiálu. V jednom skluzu může být umístěno i několik SAS senzorů, každý pak spíná v jiný okamžik. SAS senzor obsahuje baterie – výdrž baterie 3-5 let.

 

V okamžiku uvolnění SAS senzoru, v důsledku spotřeby materiálu, dojde k odeslání zprávy do řídícího systému SSW. Každý SAS senzor má nastaveno množství odvolávaných KLT palet podle uživatelská konfigurace. Vnitřní logika systému eliminuje ztrátu dat, případně uživatelskou neoprávněnou manipulaci s SAS senzorem. Systém SSW vygeneruje požadavek pro nadřazený systém, který si jej převezme. Po závozu materiálu SAS senzor zasílá informaci v okamžiku zatížení a tím vysílá potvrzení o doplnění materiálu do skluzu.

Tato funkce je uživatelsky volitelná. Potvrzením doplnění materiálu zaniká předchozí požadavek na materiál. Po doplnění materiálu může zase dojít k jeho spotřebování a celý proces se opakuje. Technické detaily najdete v sekci ke stažení.