Industry 4.0 Domain

Se čtvrtou průmyslovou revolucí se digitálně rozvíjí všechna odvětví průmyslu. T-Mobile, člen Deutsche Telekom Group, je spolehlivým partnerem pro digitalizaci a všechna témata s ní spojená - Big Data, Cloud Computing, IoT, Cybersecurity, 5G kampusové sítě, ...
Doména Industry 4.0 v organizaci firmy T-Mobile přináší zákazníkům B2B segmentu inovativní služby, řešení a produkty, které pomáhají řešit komplexní požadavky na digitalizaci a automatizaci dnešního průmyslu.

Responsive Image Responsive Image