Služby, řešení, produkty

 Jako systémový integrátor a poskytovatel IT služeb se rozvíjíme dle potřeb našich zákazníků, a protože řadu let úzce spolupracujeme se Škoda Auto, a.s. (ŠA), vznikla velká část našich řešení a služeb právě pro tohoto zákazníka.
Hledíme stále vpřed a sledujeme současné trendy průmyslových aplikací. Prohlubujeme své znalosti v aktuálních tématech, jako je např. strojové vidění, robotizace, virtuální realita, digitalizace, automatizace procesů, SCADA nebo BigData processing a podílíme se na rozvoji 5G kampusových sítí, které společně s dalším know-how silné firmy T-Mobile nabízejí řadu zajímavých příležitostí pro zhodnocení našich kompetencí. Soustředíme se na flexibilitu a kvalitu, vážíme si našich zákazníků a jejich přání jsou naší hnací silou. Věříme, že s tím co umíme, jsme schopní nabízet průmyslovým zákazníkům inovativní služby a řešení, která promění vize Průmyslu 4.0 ve skutečnost.

Responsive Image Responsive Image
Responsive Image

Automatizace a měření

Jsme partnerem firmy National Instruments a ovládáme všechny její nástroje (LabVIEW, TestStand, VeriStand, VisionBuilder, Vision Assistant, DIAdem). Naši certifikovaní experti s jejich pomocí řeší různorodé úlohy automatizace a měření v průmyslu — strojové vidění, robotika, SCADA, vývoj měřicích a testovacích zařízení. Nabízíme v této oblasti také školení nebo konzultace, dle potřeb zákazníka.

Responsive Image

Systémové integrační testy

V laboratorních podmínkách provádíme automatizované testování elektroniky vozidla. Interakce uživatele s testovanou elektronikou a interakce elektroniky s dalším okolím je nahrazena HIL (hardware in the loop) simulátorem. Naši implementátoři programují testy elektronických funkcí vozidla, které jsou pak opakovaně bezobslužně spouštěny.

Responsive Image

CAD/CAM/CAE

Zabýváme se dlouhodobě konstrukčními systémy pro 3D konstruování v oblastech počítačového návrhu a řízení výroby (CAD/CAM/CAE) a vybudovali jsme si expertní znalost metodik a systémů konstrukce, kterou dále předáváme prostřednictvím našich školení. Vyvíjíme speciální aplikace pro podporu konstrukčních dat a spolupráci s konstrukčními (PDM) systémy.

Responsive Image

PLM/PDM

V oblasti PLM (Product Lifecycle Management) systémů jsme se vyprofilovali ve spolehlivé integrátory a implementátory řešení od různých dodavatelů (Aras Innovator, Dassault Systemes, Siemens, SolidWorks, SolidEdge, CATIA V5) a dodáváme je do různých průmyslových podniků.

Responsive Image

Vývoj systémů a aplikací

Ovládáme celou škálu moderních programovacích jazyků (Python, Java, C#, VB, VBA, C, C++, G, GOOP, Wire, atd.) a databází (Oracle, PostgreSQL), které využíváme pro tvorbu vlastních maker, aplikací a systémů.

Responsive Image

Automotive služby

Zajišťujeme komplexní služby v oblasti diagnostiky a analýzy závad. Pomáháme se správnou implementací diagnostiky do řídicích jednotek, testujeme diagnostiku, poskytujeme druhou úroveň podpory pro HW i SW diagnostické nástroje a v neposlední řadě sbíráme komunikační data z  vozidel pomocí dataloggerů a provádíme detailní analýzy jejich elektrických závad.