Během vývoje produktu je často výhodné ověřit funkční vlastnosti ještě před jeho finální výrobou. Postavíme a naprogramujeme pro Vás prototyp, který bude splňovat požadovanou funkcionalitu a bude možné ho využívat například k ladění řídících algoritmů nebo externích systémů a komponent.

 

Používáme hardware, který se skládá z univerzální řídicí jednotky využívající FPGA a spolupracuje s přídavnými kartami, obsluhující různé typy vstupních a výstupních signálů (AIO, DIO, I2C, TCP/IP, CAN, USB, RS232 atd.).

Stejné technologie lze s výhodou použít i pro sériové provedení malosériových řídících jednotek nebo modulů, kde je očekávána vysoká konfigurovatelnost nebo časté změny řídících algoritmů.

Příklady aplikací

  • Prototypové řídící jednotky pro mechatronické komponenty (např. pohonné sestavy s elektromotorem)
  • Řídící jednotky pro závodní vozy
  • Robotika
  • Simulace zařízení pro využití při HiL testech