Vyvinuli jsme vlastní mobilní robotickou platformu, umožňující přizpůsobení dle konkrétních potřeb zákazníka, a tím i použití v širokém spektru aplikací od speciálních testovacích scénářů po např. automatizovanou dopravu dílů na výrobní linku.

 

Naše odborné týmy jsou připraveny realizovat standardní i specifické požadavky zákazníka, případně navrhnout komplexní řešení problematiky.

Součástí řešení je podpora a vývoj v těchto oblastech:

  • Konstrukční části
  • Senzorický systém
  • Řídicí systém
  • Pohonný systém
  • Výběr vhodné lokalizační technologie
  • Vývoj uživatelské aplikace

Testování detekce překážek parkovacími senzory vozu (vzorová aplikace)

Parkovací senzory v autě jsou určeny pro detekci překážky před i za autem nebo pro samostatný parkovací manévr (boční detekce překážky). Je proto velmi důležité, aby senzory svým signálem pokrývaly celý prostor, pro který jsou určeny. Naše řešení automatizovaného testování pokrytí prostoru parkovacími senzory se skládá z autonomního, na dálku řiditelného, podvozku – nosiče normované překážky, z lokalizačních majáků a měřicího systému pro PC, napojeného na systémy vozu.

Po ohraničení oblasti měření rozestavěním navigačních majáků nastaví obsluha požadované parametry a měření spustí. Autonomní podvozek s připevněnou překážkou se automaticky pohybuje v testovaném prostoru a simuluje tak pohyb překážky resp. vozidla. Měřicí systém současně vyhodnocuje pozici překážky, která je detekována parkovacím systémem vozidla a porovnává ji se skutečnou pozicí překážky na autonomním podvozku.

Softwarová aplikace na PC slouží pro definici parametrů automatizovaného testování a řízení, online monitoring a reporting výsledků měření.

Klíčové vlastnosti aplikace

  • Definovatelná přesnost a opakovatelnost: přesnost až ±10mm
  • Přenositelnost -> možnost provádět měření za různých klimatických podmínek na libovolných místech
  • Variabilita při definici testovaného prostoru (obrys nárazníku, velikost měřícího prostoru, trajektorie měřících drah…)
  • Přesnost zaměření resp. pohybu se může lišit v závislosti na podmínkách a konfiguraci měření