VOBES (Volkswagen Bordnetz Entwicklungs System)

VOBES slouží pro vývoj elektrických kabelážních svazků. Systém je používán v celém koncernu VW. Dále ho využívají automobilky Porsche, Bentley a všichni vývojoví dodavatelé koncernu VW.

Přednosti systému VOBES

 

  • výrazné zjednodušení konstrukce elektrických svazkůimplementace elektrických vlastností do 3D a 2D dat
  • jednoduché změnové řízení
  • umožnění v automob. průmyslu rekordního množství možných variant

 

Funkce

Systém VOBES v rozhraní ELENA propojuje 2D schémata zapojení s 3D zástavbou a základě těchto dat vytváří v programu LDorado výkresovou dokumentaci pro výrobu.

Jednotlivé SW nástroje VOBES

EB-Cable

Výrobce: Aucotec (včetně VW userware)
Systém pro vytváření logických schémat a definici elektrických vlastností budoucích svazků. SYS (SYStemschaltplan) = designové umístění komponent, které jsou spojeny vedením, nebo ukončeny porty.
KAB (KABelschaltplan) = přiřazení specifických vlastností jednotlivým komponentům (konektory, vodiče, konkrétní porty, potenciály, barva vodičů, čísla dílů ...)

 

CATIA V5

Výrobce: Dassault Systemes
V případě VOBES jsou v tomto systému vytvářena pouze 3D data pro zástavbu. VW zde používá ještě svůj balík nástrojů EETools.

 

ELENA

Výrobce: VW
ELectrical Engineering Application je JAVA aplikace umožňující propojit 2D data (konektory, dráty) s 3D daty (konektory, délky segmentů, příchytky, obalení) a exportovat finální soubory pro tvorbu výkresů.

 

LDorado

Výrobce: COMSA (včetně VW Userware)
Ve VOBES zajišťuje tvorbu výkresové dokumentace. Umožňuje rovněž schématické navrhování koncepčních elektrických svazků a řízení jednotlivých vývojových změn.

 

Nabízíme

Školení, prodej licencí, konstrukční činnosti, tvorba metodik, analýzy dat, poradenství, tvorbu specializovaných maker pro CATIA V5.