Aplikace používané v koncernu VW

VALIDAT V5 - program je určen ke kontrole kvality CAD dat vytvářených v systému  CATIA  V5 podle normy VW 01059-6. 

NTOOL - umožňuje tvorbu názvů souborů v souladu s pravidly uvedenými v koncernové normě VW. 

Netline – umožňuje vytvořit ve výkresech stovkovou nebo uživatelem definovanou síť. 

KVS Plugin - slouží ke kontrole struktury dat a k přímému ukládání CAD dat do systému KVS.

OUTGEN - usnadňuje tvorbu DMU a PCA adapterů (CATPart - s vybranou mrtvou geometrii), které konstruktér poskytuje dalším uživatelům CAD dat. 

DoLittle V5 - zajišťuje konzistentní jazykovou lokalizaci CAD projektů ve VW.  

BoM2KSL  - umožňuje získat zdrojová data BoM (bills of materials) z CAD dat v souladu se standardy a pravidly a jejich následný export do VW aplikace KSL.