Nástroje pro navrhování pracovišť umožňují vytvořit virtuální 3D model výrobních zařízení a navrhnout optimální variantu jejich prostorového uspořádání již v raných fázích přípravy výroby. Díky tomu lze minimalizovat rizika spojená se zaváděním nové výroby a významně snížit celkové náklady.

 

Klíčové vlastnosti

  • Vytvoření a ověření přesného 3D modelu pracoviště
  • Definování a umísťování výrobních zařízení jako jsou roboty, zvedací zařízení, svařovací hořáky, upínací stoly apod.
  • Simulace různých variant a vyhledání optimálního návrhu
  • Zobrazení obálek pracovních prostorů robotů pro zjištění volných pracovních zón