Pomocí virtuálních 3D modelů s definovaným mechanickým, kinematickým a logickým chováním lze ověřit funkčnost výrobních zařízení před jeho skutečnou realizací. Jednotlivé virtuální mechatronické komponenty jsou mezi sebou propojeny a řízeny virtuálním řídicím systémem.

 

Klíčové vlastnosti

  • Vizualizace a ověření výrobních procesů řízených pomocí PLC
  • Ověření logiky řízení a diagnostiky chybových stavů
  • Prověření bezpečnostních rizik ve virtuálním prostředí
  • Vytváření knihoven mechatronických zařízení