Elektronická výměna dat (Electronic Data Interchange) je pojmem označujícím automatizovanou výměnu strukturovaných dat mezi počítačovými systémy obchodních partnerů. Strukturovaná data vyměňovaná v rámci EDI komunikace se označují jako tzv. EDI zprávy. Strukturu a obsah těchto EDI zpráv definují v evropském automobilovém průmyslu standardizační organizace VDA, Odette a EDIFACT.

EDI řešení (Electronic Data Interchange = elektronická výměna dat) se obvykle skládá ze dvou částí.

  • program pro zpracování EDI zpráv označovaný jako EDI konvertor.
  • program pro přenos EDI zpráv používající OFTP1.x nebo OFTP2 přenosový protokol.

EDI konvertor glate

je spolehlivý systém pro generování a zpracování EDI zpráv zaměřený na dodavatele v automobilovém průmyslu (i pro JIT dodavatele). Umožňuje konvertovat EDI zprávy z/do tzv. flat souborů (např. SAP IDOC). Obsahuje i aplikační nadstavbu podporující zpracování a tisk příchozích EDI zpráv resp. vytváření EDI zpráv, pokud není z nějakého důvodu realizováno automatické napojení na systémy zákazníka.

 

EDI konvertor glate

Je úspěšně v ČR používán dodavateli modulů a dílů do VW, AUDI, ŠKODA AUTO, TPCA, MAGNA, … ale i v menších dodavatelsko-odběratelských řetězcích.  
Jsme tvůrcem systému glate a poskytujeme uživatelům velmi flexibilní podporu.