Při používání systémů CATIA verze V5 vzrůstá potřeba ze strany uživatelů na urychlení často se opakujících činností prováděných v těchto systémec.

Proto systémy V5 umožňují naprogramování vlastních uživatelských funkcí, maker, skriptů až po velmi sofistikované speciální aplikace, které mohou přinést nemalé časové, tím i finanční úspory při realizaci zakázek zejména v konstrukci v systému CATIA V5.

 

Přehled dostupných aplikací naleznete v sekci ke stažení